Oferta

ZAKRES NASZYCH USŁUG

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OPIERA SIĘ OBOWIĄZKOWO O PRZEPISY USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI Z DNIA 24 CZERWCA 1994 R.

Reprezentowanie Wspólnoty:

 • Przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • W stosunkach między innymi Wspólnotami.

Obsługa prawna:

 • Reprezentacja wspólnoty przez sądami i organami egzekucyjnymi.
 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów.
 • Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut, plan gospodarczy itp.), pism do organów administracji państwowej i samorządowej.
 • Opracowanie pism do organów administracji państwowej i samorządowej.

Obsługa finansowa:

 • Przeprowadzanie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numerów NIP i REGON.
 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
 • Prowadzenia ewidencji pozaksięgowej nieruchomości w tym kosztów zarządu nieruchomością wspólną , zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę zasadami.
 • Naliczanie opłat i powiadamianie właścicieli o wysokości należności z tytułu dostarczanych do lokali mediów oraz innych zobowiązań.
 • Weryfikacja otrzymanych od dostawców lub wykonawców: rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych.
 • Naliczanie i windykacja pożytków dla Wspólnoty.
 • Przygotowanie oraz rozliczanie rocznego planu gospodarczego w tym funduszu remontowego.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.

Obsługa administracyjna:

 • Zapewnienie dostawy usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz innymi podmiotami co niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 • Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej.
 • Przygotowywanie w oparciu o kalkulację kosztów propozycji wysokości stawek zaliczki.
 • Zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Korespondencja z właścicielami i nadzór nad realizacją uchwał Wspólnoty.
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umowy.
 • Spotkania z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych oraz poszczególnymi Właścicielami.

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku oraz nadzór w tym zakresie, usuwanie awarii i ich skutków.
 • Przygotowywanie planów remontowych dla nieruchomości wspólnej.
 • Nieodpłatne dokonywanie odczytów indywidualnych liczników oraz kontrola zużycia.
 • Nadzór nad jakością usług świadczonych przez zleceniobiorców Wspólnoty, np. firmy sprzątające.

Informujemy, że na Państwa życzenie dodatkowo świadczymy usługi całodobowego pogotowia technicznego dla właścicieli nieruchomości.

Aby móc przedstawić Państwu wszystkie nasze atuty, wspólnie określić Państwa potrzeby i oczekiwania oraz omówić szczegóły współpracy – w tym wysokość wynagrodzenia zarządcy – prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu spotkania na którym chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania – w siedzibie naszej firmy lub na terenie Państwa nieruchomości.
Z poważaniem,
ADM Sp. z .o.o.
Tel.: +48 733 100 303
E-mail: biuro@adm.kie.pl